Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

University of South Wales

Categori maint: 1500+. 8th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 6 Cyfanswm
 • 16 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.2% Cyfranogiad

Mae 3/2000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 64 Cyfanswm
 • 134 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 3,003 Cyfanswm
 • 6,287 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 12 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

1,357

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae University of South Wales yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
Pontypridd 4 54
Cardiff 2 10
Caerleon 0 0
Glyntaff 0 0
Newport 0 0

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

10kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

21kg

Arbedion Cost

£12.6 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£26.88