Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Mae’r Her wedi dechrau! Logiwch eich teithiau heddiw!

Siwrneiau

8,573 Cyfanswm
3,068 Beicio
2,827 Cerdded
253 Rhedeg
1 Sgwtera/sglefr
722 Bws
624 Trên
1,078 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Pobl

1,549 Pobl wedi cofrestru ar yr her
Gwahodd ffrind

Allyriadau Carbon

7,766 Kg O co2 wedi ei arbed Byddai'r un teithiau mewn car wedi allyri 19,334 kg of co2

Arbedion Cost

£9,082.85 Wedi ei arbed Byddai'r un teithiau mewn car wedi codi £23,419.1

Calorïau Wedi’u Llosgi

6,628 gwerth y calorïau wedi’u llosgi mewn nifer toesenni
1,670,270 cyfanswm calorïauDILYNWCH NI AR GYFER YR DIWEDDARIADAU DIWEDDARAF:  @SustransCymru

lleihau allyriadau CO2

Llosgi Calorïau

Lleihau costau teithio

Cofrestru Nawr