Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Mae’r Her yn dechrau ar y 1af o Orffennaf. Cofrestrwch nawr!

Siwrneiau

0 Cyfanswm
0 Beicio
0 Cerdded
0 Rhedeg
0 Sgwtera/sglefr
0 Bws
0 Trên
0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Pobl

1,199 Pobl wedi cofrestru ar yr her
Gwahodd ffrind

Allyriadau Carbon

0 Kg O co2 wedi ei arbed Byddai'r un teithiau mewn car wedi allyri 0 kg of co2

Arbedion Cost

£0 Wedi ei arbed Byddai'r un teithiau mewn car wedi codi £0

Calorïau Wedi’u Llosgi

0.0 gwerth y calorïau wedi’u llosgi mewn nifer toesenni
0 cyfanswm calorïauDILYNWCH NI AR GYFER YR DIWEDDARIADAU DIWEDDARAF:  @SustransCymru

lleihau allyriadau CO2

Llosgi Calorïau

Lleihau costau teithio

Cofrestru Nawr