Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Mae’r Her wedi dechrau! Logiwch eich teithiau heddiw!

Siwrneiau

14,967 Cyfanswm
4,983 Beicio
5,240 Cerdded
454 Rhedeg
4 Sgwtera/sglefr
1,174 Bws
1,116 Trên
1,996 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Pobl

1,614 Pobl wedi cofrestru ar yr her
Gwahodd ffrind

Allyriadau Carbon

13,421 Kg O co2 wedi ei arbed Byddai'r un teithiau mewn car wedi allyri 33,013 kg of co2

Arbedion Cost

£15,629.1 Wedi ei arbed Byddai'r un teithiau mewn car wedi codi £39,992.7

Calorïau Wedi’u Llosgi

11,182 gwerth y calorïau wedi’u llosgi mewn nifer toesenni
2,817,840 cyfanswm calorïauDILYNWCH NI AR GYFER YR DIWEDDARIADAU DIWEDDARAF:  @SustransCymru

lleihau allyriadau CO2

Llosgi Calorïau

Lleihau costau teithio

Cofrestru Nawr