Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Cyfrifo Calorïau

Pan fyddwch chi’n cofnodi siwrne rydym yn adio’r nifer calorïau gafodd eich llosgi gennych wrth wneud y daith honno. Oherwydd eich bod yn llosgi calorïau hyd yn oed pan nad ydych yn gwneud unrhyw beth, rydym yn adio’r calorïau hynny hefyd. Dyma rai ffigurau gwahanol:

Prif Ffigwr

Yr holl galorïau sy’n cael eu llosgi wrth deithio (hyd yn oed wrth yrru car, er enghraifft).

Teithio’n Llesol

Y ffigurau yn y blychau goleuach o dan y prif ffigwr yw’r calorïau a losgwyd gennych wrth ddefnyddio dulliau teithio llesol fel beicio neu gerdded.

Wedi’i gymharu gyda Dulliau a Gyfnewidwyd

Mae’r ffigwr ar y gwaelod yn dynodi’n nifer o galorïau ychwanegol a losgwyd gennych wrth newid eich dull teithio (newid o’r car i’r beic, er enghraifft).