Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Cyfrifo’ch arbedion CO2

Pan fyddwch yn cofnodi siwrne ac yn dweud wrthym sut y byddech wedi gwneud y siwrne fel arall (pe na fyddech yn cymryd rhan yn yr her), rydym yn cymharu’r ddau ddull teithio i ddod o hyd i’r gwahaniaeth yn yr allyriadau CO2 rhwng y ddwy siwrne. Mae’r rhif hwn yn rhoi’r cyfanswm arbediad CO2 hyd yn hyn yn ystod yr her. Mae’r rhif llai ar waelod y blwch yn nodi faint o CO2 ydych chi wedi ei arbed o gymharu gyda rhywun yn teithio mewn car – pe bai pob un o’ch siwrneiau a gofnodwyd gennych wedi eu gwneud gyda char fel arall, bydd y ffigurau hyn yr un fath a’i gilydd.

Mae’r cyfrifon wedi eu seilio ar ddata o’r ddogfen Defra “2010 Guidelines to Defra / DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting: Methodology Paper for Emission Factors” ac yn defnyddio ffigurau wedi’u hamcangyfrif ar gyfer car canolig.