Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Categori Maint: 3–20

Pennir safleoedd ar sail y canran o bobl yn a gweithle sy’n cymryd rhan yn yr her (sydd wedi cofnodi o leiaf un siwrne).

Safle Gweithle Cyfranogiad Siwrneiau Pellter CO2 wedi’i arbed Calorïau wedi’u llosgi Arian wedi’i arbed
16 Community Team and Penlan 0% (0/4) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 Cyfeillion y Ddaear Cymru 0% (0/5) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 Days Rental newport. 0% (0/15) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 Mitchell Meredith Llandrindod Wells 0% (0/12) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 Nudjed 0% (0/12) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 Oxfam Cymru 0% (0/11) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 Sustaining Life 0% (0/3) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 Swinton Insurance 0% (0/8) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 The Sign Factory 0% (0/6) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 WCISU 0% (0/20) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
16 ~ 0% (0/12) 0 0 milltiroedd 0kg -0.02 £0