Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Categori Maint: 21–100

Pennir safleoedd ar sail y canran o bobl yn a gweithle sy’n cymryd rhan yn yr her (sydd wedi cofnodi o leiaf un siwrne).

Safle Gweithle Cyfranogiad Siwrneiau Pellter CO2 wedi’i arbed Calorïau wedi’u llosgi Arian wedi’i arbed
14 Legal Aid Agency 0% (0/30) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 Lewis Girls' School 0% (0/50) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 Llamau 0% (0/50) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 Nevill Hall Anaesthetics 0% (0/40) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 Openreach 0% (0/70) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 Port Talbot Resource Centre 0% (0/100) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 Pro-mo Cymru 0% (0/25) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 School of Healthcare Sciences, Bangor University 0% (0/100) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 Sustrans Admin 0% (0/30) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 United WElsh 0% (0/100) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0
14 Welsh Government, Ladywell House, Newtown 0% (0/78) 0 0 milltiroedd 0kg 0 £0