Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Sut mae Gwobrwyon yn Gweithio?

Bob tro y byddwch yn cofnodi siwrne mae’n cael ei ychwanegu i’r Banc Siwrneiau. Defnyddiwch y siwrneiau yn eich Banc Siwrneiau i hawlio gwobrau. Mae gwahanol wobrau yn gyfwerth â nifer gwahanol o siwrneiau, a phan fyddwch yn hawlio gwobr, mae’r nifer hwnnw o siwrneiau yn cael eu tynnu o’ch Banc Siwrneiau.

Weithiau caiff pawb yn eich sefydliad wobr. Gallwch hawlio’r gwobrwyon hynny heb wario unrhyw un o’r siwrneiau yn eich Banc Siwrneiau.

Edrychwch ar eich tudalen gwobrwyon i ddarganfod pa wobrwyon sydd ar gael.