Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Manylion Siwrne

  • Enw Nicole B.
  • Dull teithio cerdded
  • Nifer milltiroedd a deithwyd 1.5
  • Dyddiad 31st Jul 2017
  • Dull a gyfnewidiwyd bws
  • Pwrpas Cymudo

Calorïau

  • 123 Calorïau wedi’u llosgi

This is equivalent to 0.5 doughnuts.

Allyriadau Carbon

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon 0.495kg o CO2.

Arbedion Costau

  • £0.24 Arian wedi’i arbed

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon £0.63.