Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Manylion Siwrne

  • Enw Nicole B.
  • Dull teithio trên
  • Nifer milltiroedd a deithwyd 5
  • Dyddiad 31st Jul 2017
  • Dull a gyfnewidiwyd trên
  • Pwrpas Cymudo

Calorïau

  • 5.6667 Calorïau wedi’u llosgi

This is equivalent to 0 doughnuts.

Allyriadau Carbon

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon 1.25kg o CO2.

Arbedion Costau

  • £0 Arian wedi’i arbed

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon £1.3.