Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Manylion Siwrne

  • Enw Nicole B.
  • Dull teithio car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)
  • Nifer milltiroedd a deithwyd 2.5
  • Dyddiad 30th Jul 2017
  • Dull a gyfnewidiwyd car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)
  • Pwrpas Arall

Calorïau

  • 4.25 Calorïau wedi’u llosgi

This is equivalent to 0 doughnuts.

Allyriadau Carbon

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon 0.425kg o CO2.

Arbedion Costau

  • £0 Arian wedi’i arbed

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon £0.53.