Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Manylion Siwrne

  • Enw Nicole B.
  • Dull teithio cerdded
  • Nifer milltiroedd a deithwyd 0.3
  • Dyddiad 29th Jul 2017
  • Dull a gyfnewidiwyd cerdded
  • Pwrpas Arall

Calorïau

  • 24.6 Calorïau wedi’u llosgi

This is equivalent to 0.1 doughnuts.

Allyriadau Carbon

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon 0.099kg o CO2.

Arbedion Costau

  • £0 Arian wedi’i arbed

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon £0.13.