Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Sustrans Cymru

Sustrans Cymru

Categori maint: 21–100. 1st yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 983 Cyfanswm
 • 457 Beicio
 • 362 Cerdded
 • 14 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 22 Bws
 • 92 Trên
 • 36 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

68% Cyfranogiad

Mae 15/22 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 9,318 Cyfanswm
 • 3,368 Beicio
 • 473 Cerdded
 • 57 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 122 Bws
 • 3,388 Trên
 • 1,910 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 210,718 Cyfanswm
 • 158,032 Beicio
 • 38,759 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 836 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

23,605

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 21–100

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Sustrans Cymru 68% 983
2 Newydd HA 27% 321
3 CCfW 15% 37
4 Aneurin Bevan Gwent Public Health Team 10% 94
5 Bangor University Brambell Bldg 8% 66

Workplaces y mae Sustrans Cymru yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

553kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

2,476kg

Arbedion Cost

£663.94 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£2,950.92