Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Prifysgol Bangor University

Categori maint: 501–1500. 6th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 407 Cyfanswm
 • 14 Beicio
 • 271 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 11 Bws
 • 9 Trên
 • 102 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.3% Cyfranogiad

Mae 4/1500 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 1,488 Cyfanswm
 • 45 Beicio
 • 185 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 107 Bws
 • 409 Trên
 • 742 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 19,230 Cyfanswm
 • 2,121 Beicio
 • 15,203 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 76 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

2,529

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 501–1500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Intellectual Property Office 3% 662
2 Public Health Wales 2% 1008
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  Powys County Council 0.4% 12
5 Zodiac Seats UK 0.3% 86

Workplaces y mae Prifysgol Bangor University yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

90kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

321kg

Arbedion Cost

£99.53 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£386.76