Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Velindre NHS Trust

Categori maint: 1500+. 4th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 284 Cyfanswm
 • 147 Beicio
 • 39 Cerdded
 • 10 Rhedeg
 • 1 Sgwtera/sglefr
 • 60 Bws
 • 10 Trên
 • 17 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.6% Cyfranogiad

Mae 16/2500 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 1,625 Cyfanswm
 • 975 Beicio
 • 101 Cerdded
 • 62 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 322 Bws
 • 54 Trên
 • 111 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 61,985 Cyfanswm
 • 45,753 Beicio
 • 8,241 Cerdded
 • 18 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 246 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

11,492

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae Velindre NHS Trust yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
Welsh Blood Service 114 863.452
Velindre Cancer Centre 97 412.5
NHS Wales Informatics Service (NWIS) 43 134.6
Velindre NHS Trust Headquarters 13 71
NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP) 0 0

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

79kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

456kg

Arbedion Cost

£101.61 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£598.92