Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Dwr Cymru Welsh Water

Dwr Cymru Welsh Water

Categori maint: 1500+. 1st yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 1,571 Cyfanswm
 • 378 Beicio
 • 320 Cerdded
 • 113 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 164 Bws
 • 66 Trên
 • 528 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

2% Cyfranogiad

Mae 52/3000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 21,388 Cyfanswm
 • 3,288 Beicio
 • 681 Cerdded
 • 270 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 1,931 Bws
 • 4,930 Trên
 • 10,229 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 267,938 Cyfanswm
 • 154,246 Beicio
 • 55,825 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 1,063 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

64,297

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae Dwr Cymru Welsh Water yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
Welsh Water: Ty Awen 1057 16604.5
Welsh Water: Linea 269 2075.25
Welsh Water : Kinmel Park, N Wales 122 1346.15
Welsh Water: Nelson 61 869

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

2,611kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

4,670kg

Arbedion Cost

£3,040.76 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£5,725.07