Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Arts Council of Wales

Categori maint: 21–100. 12th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 35 Cyfanswm
 • 2 Beicio
 • 3 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 30 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

2% Cyfranogiad

Mae 1/60 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 158 Cyfanswm
 • 8 Beicio
 • 14 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 136 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 1,755 Cyfanswm
 • 375 Beicio
 • 1,148 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 7.0 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

1,549

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 21–100

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Sustrans Cymru 68% 983
2 Newydd HA 27% 321
3 CCfW 15% 37
4 Aneurin Bevan Gwent Public Health Team 10% 94
5 Bangor University Brambell Bldg 8% 66

Workplaces y mae Arts Council of Wales yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

-7kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

28kg

Arbedion Cost

£3.92 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£44.6