Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Office of the Future Generations Commissioner for Wales

Categori maint: 3–20. 9th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 117 Cyfanswm
 • 60 Beicio
 • 2 Cerdded
 • 3 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 27 Bws
 • 21 Trên
 • 4 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

20% Cyfranogiad

Mae 4/20 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 1,036 Cyfanswm
 • 259 Beicio
 • 3 Cerdded
 • 17 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 86 Bws
 • 576 Trên
 • 96 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 15,336 Cyfanswm
 • 12,147 Beicio
 • 246 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 61 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

2,372

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae Office of the Future Generations Commissioner for Wales yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

61kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

265kg

Arbedion Cost

£67.45 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£309.28