Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Capita Property & Infrastructure (St. Mellons)

Categori maint: 101–500. 1st yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 416 Cyfanswm
 • 91 Beicio
 • 51 Cerdded
 • 4 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 65 Bws
 • 61 Trên
 • 144 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

19% Cyfranogiad

Mae 29/150 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 13,115 Cyfanswm
 • 1,064 Beicio
 • 173 Cerdded
 • 4 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 609 Bws
 • 7,253 Trên
 • 4,012 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 80,652 Cyfanswm
 • 49,919 Beicio
 • 14,190 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 320 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

19,060

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

2,011kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

2,996kg

Arbedion Cost

£2,239.52 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£3,407.87