Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Minuteman Press

Minuteman Press

Categori maint: 3–20. 1st yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 175 Cyfanswm
 • 55 Beicio
 • 40 Cerdded
 • 31 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 22 Bws
 • 3 Trên
 • 24 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

100% Cyfranogiad

Mae 4/4 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 1,057 Cyfanswm
 • 202 Beicio
 • 89 Cerdded
 • 130 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 134 Bws
 • 10 Trên
 • 492 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 33,014 Cyfanswm
 • 9,463 Beicio
 • 7,325 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 131 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

26,161

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae Minuteman Press yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

35% Complete
Your target: 0%

Teithio’n gynaliadwy am 500 siwrneiau yn ystod yr her

Targed dal i fynd 65%

Allyriadau Carbon

136kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

245kg

Arbedion Cost

£157.35 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£317.51