Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

NHS Wales Informatics Service

NHS Wales Informatics Service

Categori maint: 101–500. 2nd yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 1,782 Cyfanswm
 • 291 Beicio
 • 877 Cerdded
 • 37 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 223 Bws
 • 224 Trên
 • 130 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

14% Cyfranogiad

Mae 61/432 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 9,802 Cyfanswm
 • 1,424 Beicio
 • 1,313 Cerdded
 • 179 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 1,288 Bws
 • 3,606 Trên
 • 1,992 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 205,018 Cyfanswm
 • 66,816 Beicio
 • 107,682 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 814 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

75,126

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae NHS Wales Informatics Service yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
TGA Office 783 4526
Technium 2 137 667.7
Mold Office 87 372.54
Bocam Park 6 39.2

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

779kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

2,396kg

Arbedion Cost

£853.73 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£2,915.15