Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Cardiff Council

Categori maint: 1500+. 18th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 12 Cyfanswm
 • 2 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 10 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.02% Cyfranogiad

Mae 2/12000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 235 Cyfanswm
 • 6 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 229 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 541 Cyfanswm
 • 282 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 2.1 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

-782

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae Cardiff Council yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

0kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

59kg

Arbedion Cost

£-1.16 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£62.06