Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Aneurin Bevan Gwent Public Health Team

Categori maint: 21–100. 4th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 94 Cyfanswm
 • 21 Beicio
 • 53 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 20 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

10% Cyfranogiad

Mae 4/40 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 546 Cyfanswm
 • 207 Beicio
 • 104 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 235 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 18,616 Cyfanswm
 • 9,688 Beicio
 • 8,528 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 74 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

15,248

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 21–100

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Sustrans Cymru 68% 983
2 Newydd HA 27% 321
3 CCfW 15% 37
4 Aneurin Bevan Gwent Public Health Team 10% 94
5 Bangor University Brambell Bldg 8% 66

Workplaces y mae Aneurin Bevan Gwent Public Health Team yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

130kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

142kg

Arbedion Cost

£163.88 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£179.76