Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

WWF Cymru

WWF Cymru

Categori maint: 3–20. 5th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 82 Cyfanswm
 • 2 Beicio
 • 7 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 73 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

50% Cyfranogiad

Mae 5/10 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 2,835 Cyfanswm
 • 9 Beicio
 • 7 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 2,818 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 4,200 Cyfanswm
 • 432 Beicio
 • 574 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 17 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

-1,084

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae WWF Cymru yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

414kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

710kg

Arbedion Cost

£412.86 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£739.59