Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Cynulliad Cenedlaethol Cymru | National Assembly for Wales

Categori maint: 101–500. 11th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 2 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 2 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.2% Cyfranogiad

Mae 1/450 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 6 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 6 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 10 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 0.0 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

-271

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru | National Assembly for Wales yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

-1kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

1kg

Arbedion Cost

£0.96 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£1.56