Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Public Health Wales Microbiology

Categori maint: 21–100. 7th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 80 Cyfanswm
 • 57 Beicio
 • 111 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 30 Bws
 • 1 Trên
 • 20 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

6% Cyfranogiad

Mae 3/50 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 125 Cyfanswm
 • 412 Beicio
 • 122 Cerdded
 • 10 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 302 Bws
 • 883 Trên
 • 44 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 5,391 Cyfanswm
 • 19,334 Beicio
 • 10,029 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 21 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

3,132

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 21–100

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Sustrans Cymru 68% 983
2 Newydd HA 27% 321
3 CCfW 15% 37
4 Aneurin Bevan Gwent Public Health Team 10% 94
5 Bangor University Brambell Bldg 8% 66

Workplaces y mae Public Health Wales Microbiology yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
Microbiology Rhyl 0 0

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

12kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

31kg

Arbedion Cost

£15.93 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£40.49