Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

CSSC Wales

Categori maint: 1500+. 14th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 54 Cyfanswm
 • 17 Beicio
 • 9 Cerdded
 • 11 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 17 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.04% Cyfranogiad

Mae 3/7000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 450 Cyfanswm
 • 198 Beicio
 • 34 Cerdded
 • 60 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 158 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 19,355 Cyfanswm
 • 9,288 Beicio
 • 2,804 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 77 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

2,898

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae CSSC Wales yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

26kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

123kg

Arbedion Cost

£32.35 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£155.91