Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Welsh Government

Categori maint: 1500+. 5th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 389 Cyfanswm
 • 303 Beicio
 • 72 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 1 Bws
 • 8 Trên
 • 3 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.3% Cyfranogiad

Mae 18/5400 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 2,697 Cyfanswm
 • 2,384 Beicio
 • 99 Cerdded
 • 6 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 3 Bws
 • 198 Trên
 • 8 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 120,848 Cyfanswm
 • 111,836 Beicio
 • 8,098 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 480 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

34,813

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae Welsh Government yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

221kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

872kg

Arbedion Cost

£276.71 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£1,098.88