Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Bangor University Brambell Bldg

Categori maint: 21–100. 5th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 66 Cyfanswm
 • 1 Beicio
 • 25 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 2 Trên
 • 38 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

8% Cyfranogiad

Mae 3/40 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 571 Cyfanswm
 • 3 Beicio
 • 107 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 80 Trên
 • 380 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 9,705 Cyfanswm
 • 160 Beicio
 • 8,808 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 39 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

166

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 21–100

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Sustrans Cymru 68% 983
2 Newydd HA 27% 321
3 CCfW 15% 37
4 Aneurin Bevan Gwent Public Health Team 10% 94
5 Bangor University Brambell Bldg 8% 66

Workplaces y mae Bangor University Brambell Bldg yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

65kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

121kg

Arbedion Cost

£79.8 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£147.15