Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

NHS Wales Shared Services Partnership

Categori maint: 1500+. 3rd yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 501 Cyfanswm
 • 193 Beicio
 • 190 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 4 Bws
 • 29 Trên
 • 83 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.8% Cyfranogiad

Mae 14/1861 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 3,486 Cyfanswm
 • 916 Beicio
 • 385 Cerdded
 • 9 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 22 Bws
 • 606 Trên
 • 1,549 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 78,893 Cyfanswm
 • 42,962 Beicio
 • 31,548 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 313 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

7,968

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae NHS Wales Shared Services Partnership yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
PCS IT 76 266.5

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

207kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

850kg

Arbedion Cost

£251.8 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£1,038.26