Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

DVLA

Categori maint: 1500+. 2nd yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

  • 956 Cyfanswm
  • 227 Beicio
  • 320 Cerdded
  • 16 Rhedeg
  • 0 Sgwtera/sglefr
  • 138 Bws
  • 14 Trên
  • 222 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.9% Cyfranogiad

Mae 50/5500 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

  • 7,339 Cyfanswm
  • 2,832 Beicio
  • 717 Cerdded
  • 40 Rhedeg
  • 0 Sgwtera/sglefr
  • 841 Bws
  • 287 Trên
  • 2,279 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

  • 218,093 Cyfanswm
  • 132,873 Beicio
  • 58,762 Cerdded
  • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 865 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

78,530

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae DVLA yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
HR 230 1768
Estates 78 636.74

Targed

56% Complete
Your target: 0%

Lleihau allyriadau carbon gan 1,500 kg yn ystod yr her

Targed dal i fynd 44%

Allyriadau Carbon

837kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

1,883kg

Arbedion Cost

£1,083.25 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£2,423.46