Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Ysbyty Cwm Cynon

Categori maint: 101–500. 10th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 20 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 18 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.3% Cyfranogiad

Mae 1/300 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 48 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 46 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 4,005 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 3,772 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 16 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

3,924

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae Ysbyty Cwm Cynon yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

13kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

16kg

Arbedion Cost

£16.38 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£20.16