Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

ysgol y lawnt

Categori maint: 3–20. 13th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 226 Cyfanswm
 • 8 Beicio
 • 216 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 1 Trên
 • 1 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

6% Cyfranogiad

Mae 1/18 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 220 Cyfanswm
 • 17 Beicio
 • 173 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 15 Trên
 • 15 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 15,047 Cyfanswm
 • 798 Beicio
 • 14,207 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 60 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

-0

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae ysgol y lawnt yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

8kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

69kg

Arbedion Cost

£9.57 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£86.96