Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Swansea University

Categori maint: 1500+. 11th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 11 Cyfanswm
 • 4 Beicio
 • 6 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 1 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.05% Cyfranogiad

Mae 2/4000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 60 Cyfanswm
 • 48 Beicio
 • 8 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 4 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 2,915 Cyfanswm
 • 2,252 Beicio
 • 656 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 12 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

642

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae Swansea University yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

3kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

19kg

Arbedion Cost

£4.4 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£24.56