Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Monmouthshire Building Society

Categori maint: 101–500. 5th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 112 Cyfanswm
 • 62 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 12 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 2 Bws
 • 36 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

1% Cyfranogiad

Mae 2/155 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 996 Cyfanswm
 • 399 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 40 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 16 Bws
 • 540 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 24,060 Cyfanswm
 • 18,736 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 95 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

15,992

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae Monmouthshire Building Society yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

81kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

282kg

Arbedion Cost

£93.27 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£329.15