Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Austin-Smith:Lord

Categori maint: 3–20. 4th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 267 Cyfanswm
 • 59 Beicio
 • 129 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 10 Bws
 • 62 Trên
 • 7 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

61% Cyfranogiad

Mae 11/18 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 3,242 Cyfanswm
 • 141 Beicio
 • 257 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 39 Bws
 • 2,402 Trên
 • 403 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 31,165 Cyfanswm
 • 6,625 Beicio
 • 21,066 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 124 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

9,956

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae Austin-Smith:Lord yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

513kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

806kg

Arbedion Cost

£523.88 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£886.44