Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Cardiff University

Categori maint: 1500+. 9th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 147 Cyfanswm
 • 88 Beicio
 • 12 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 35 Trên
 • 2 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.08% Cyfranogiad

Mae 5/6000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 654 Cyfanswm
 • 352 Beicio
 • 43 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 175 Trên
 • 14 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 23,569 Cyfanswm
 • 16,515 Beicio
 • 3,547 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 94 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

10,831

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae Cardiff University yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
PMITS 91 352.15

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

66kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

200kg

Arbedion Cost

£83.02 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£243.85