Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Zodiac Seats UK

Categori maint: 501–1500. 5th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 86 Cyfanswm
 • 54 Beicio
 • 2 Cerdded
 • 4 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 26 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.3% Cyfranogiad

Mae 5/1500 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 1,581 Cyfanswm
 • 879 Beicio
 • 8 Cerdded
 • 25 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 669 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 45,903 Cyfanswm
 • 41,240 Beicio
 • 656 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 182 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

42,618

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 501–1500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Intellectual Property Office 3% 662
2 Public Health Wales 2% 1008
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  Powys County Council 0.4% 12
5 Zodiac Seats UK 0.3% 86

Workplaces y mae Zodiac Seats UK yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

409kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

415kg

Arbedion Cost

£516.14 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£523.36