Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Bipolar UK (Newport)

Categori maint: 3–20. 1st yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 298 Cyfanswm
 • 12 Beicio
 • 102 Cerdded
 • 1 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 40 Bws
 • 38 Trên
 • 105 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

100% Cyfranogiad

Mae 4/4 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 2,882 Cyfanswm
 • 46 Beicio
 • 158 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 289 Bws
 • 1,763 Trên
 • 626 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 18,739 Cyfanswm
 • 2,158 Beicio
 • 12,993 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 74 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

9,181

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae Bipolar UK (Newport) yn eu Gwylio

Safle Workplace Cyfranogiad Siwrneiau
1 Minuteman Press 100% +0% 175 -123
3 Welsh Government Special Advisers 80% -20% 172 -126

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

294kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

658kg

Arbedion Cost

£340.24 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£750.83