Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Carmarthenshire County Council

Carmarthenshire County Council

Categori maint: 1500+. 15th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 81 Cyfanswm
 • 53 Beicio
 • 22 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 1 Bws
 • 0 Trên
 • 3 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.03% Cyfranogiad

Mae 3/9000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 523 Cyfanswm
 • 421 Beicio
 • 33 Cerdded
 • 8 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 26 Bws
 • 0 Trên
 • 35 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 23,458 Cyfanswm
 • 19,747 Beicio
 • 2,673 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 93 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

3,768

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae Carmarthenshire County Council yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
Communities 53 476.5
Chief Executives 0 0
Corporate Services 0 0
Education and Children 0 0
Environment 0 0

Targed

1% Complete
Your target: 0%

Cael 5% i gymryd rhan yn ystod yr her

Targed dal i fynd 99%

Allyriadau Carbon

28kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

162kg

Arbedion Cost

£36.31 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£207.94