Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Merthyr Tydfil County Borough Council

Categori maint: 101–500. 13th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 67 Cyfanswm
 • 39 Beicio
 • 24 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 4 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.2% Cyfranogiad

Mae 1/500 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 384 Cyfanswm
 • 328 Beicio
 • 44 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 12 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 19,017 Cyfanswm
 • 15,389 Beicio
 • 3,608 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 75 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

105

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae Merthyr Tydfil County Borough Council yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

1kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

125kg

Arbedion Cost

£1.26 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£158.76