Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Cardiff University

Categori maint: 1500+. 15th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 23 Cyfanswm
 • 23 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.03% Cyfranogiad

Mae 2/6000 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 55 Cyfanswm
 • 55 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 2,580 Cyfanswm
 • 2,580 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 10 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

271

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 1500+

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Dwr Cymru Welsh Water 2% 1571
2 Public Health Wales 2% 1008
  DVLA 0.9% 956
3 Cardiff Metropolitan University 0.4% 173
  NHS Wales Shared Services Partnership 0.8% 501

Workplaces y mae Cardiff University yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
Professional Services 13 40

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

2kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

18kg

Arbedion Cost

£2.52 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£23.1