Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

newsdirect wales

Categori maint: 3–20. 8th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 12 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 4 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 8 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

25% Cyfranogiad

Mae 2/8 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 32 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 8 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 24 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 697 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 656 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 2.8 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

0

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae newsdirect wales yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

0kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

6kg

Arbedion Cost

£0 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£9.6