Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

FCFCG

Categori maint: 3–20. 10th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 29 Cyfanswm
 • 2 Beicio
 • 19 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 4 Trên
 • 4 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

17% Cyfranogiad

Mae 1/6 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 369 Cyfanswm
 • 1 Beicio
 • 30 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 112 Trên
 • 226 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 2,992 Cyfanswm
 • 47 Beicio
 • 2,434 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 12 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

2,090

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae FCFCG yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

70kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

77kg

Arbedion Cost

£81.39 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£89.47