Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Burns Pet Nutrition

Burns Pet Nutrition

Categori maint: 101–500. 4th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 218 Cyfanswm
 • 103 Beicio
 • 96 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 2 Trên
 • 15 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

11% Cyfranogiad

Mae 12/110 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 994 Cyfanswm
 • 673 Beicio
 • 203 Cerdded
 • 12 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 16 Trên
 • 90 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 49,831 Cyfanswm
 • 31,596 Beicio
 • 16,665 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 198 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

40,461

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae Burns Pet Nutrition yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Sub-teams

Sub-team Siwrneiau Milltiroedd
warehouse 116 646.53
Head office sales and marketing 28 71.1105
Burns Head Office - nutrition 23 59
Parc Y Bocs 11 36.8275
management 2 4
Penlan Farm 0 0
Pet Shops 0 0
Reps 0 0
Scottish Office 0 0
Wet Food factory 0 0

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

255kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

313kg

Arbedion Cost

£323.84 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£396.26