Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

CCfW

Categori maint: 21–100. 3rd yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 37 Cyfanswm
 • 13 Beicio
 • 9 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 10 Trên
 • 1 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

15% Cyfranogiad

Mae 4/26 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 460 Cyfanswm
 • 47 Beicio
 • 20 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 348 Trên
 • 38 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 4,854 Cyfanswm
 • 2,205 Beicio
 • 1,665 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 19 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

646

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 21–100

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Sustrans Cymru 68% 983
2 Newydd HA 27% 321
3 CCfW 15% 37
4 Aneurin Bevan Gwent Public Health Team 10% 94
5 Bangor University Brambell Bldg 8% 66

Workplaces y mae CCfW yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

16kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

118kg

Arbedion Cost

£19.15 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£129.48