Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Family Housing Association (Wales) Ltd

Categori maint: 101–500. 9th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 17 Cyfanswm
 • 2 Beicio
 • 9 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 3 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

0.8% Cyfranogiad

Mae 2/252 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 100 Cyfanswm
 • 15 Beicio
 • 13 Cerdded
 • 5 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 65 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 2,668 Cyfanswm
 • 704 Beicio
 • 1,066 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 11 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

487

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae Family Housing Association (Wales) Ltd yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

8kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

23kg

Arbedion Cost

£10.29 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£28.48