Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Deloitte Cardiff

Categori maint: 101–500. 7th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 39 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 15 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

1% Cyfranogiad

Mae 2/200 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 71 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 26 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 3,895 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 2,091 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 15 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

361

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 101–500

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Capita Property & Infrastructure (St. Mellons) 19% 416
2 NHS Wales Informatics Service 14% 1782
3 Hafod 11% 295
4 Burns Pet Nutrition 11% 218
5 Monmouthshire Building Society 1% 112

Workplaces y mae Deloitte Cardiff yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

0kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

19kg

Arbedion Cost

£1.92 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£25.98