Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Older People's Commissioner for Wales

Categori maint: 3–20. 13th yn y categori ar hyn o bryd. gweld canlyniadau

Siwrneiau

 • 2 Cyfanswm
 • 2 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Cyfranogiad

6% Cyfranogiad

Mae 1/18 person yn y hwn workplace hwn yn cymryd rhan yn yr her.

Milltiroedd

 • 2 Cyfanswm
 • 2 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 94 Cyfanswm
 • 94 Beicio
 • 0 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb 0.4 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Pan oedd pobl yn cyfnewid dull teithio, roeddent yn defnyddio calori ychwanegol:

90

Bwrdd arweinwyr - Categori Maint: 3–20

Safle Sefydliad Cyfranogiad Siwrneiau
1 Bipolar UK (Newport) 100% 298
  Minuteman Press 100% 175
3 Welsh Government Special Advisers 80% 172
4 Austin-Smith:Lord 61% 267
5 WWF Cymru 50% 82

Workplaces y mae Older People's Commissioner for Wales yn eu Gwylio

Nid oes unrhyw Workplaces yn cael eu gwylio.

Targed

Hwn workplace wedi gosod targed hyd yma.

Allyriadau Carbon

1kg CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, rydych wedi arbed ar CO2

1kg

Arbedion Cost

£0.84 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â theithio gyda char, arbedodd y siwrne hon

£0.84