Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Chris H.

NHS Wales Informatics Service gweld proffil

Siwrneiau

 • 70 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 68 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 2 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

70 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 100 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 97 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 3 Bws
 • 0 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 7,967 Cyfanswm
 • 0 Beicio
 • 7,962 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 32 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Chris H. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

380

Allyriadau Carbon

1KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Chris H. wedi arbed ar CO2

32kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

100% o’r Cyfanswm Wedi’i Gwblhau
Your target: 0%

Teithio’n gynaliadwy am 100 milltiroedd yn ystod yr her

Targed wedi’i gwblhau Da iawn!

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Chris H.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Chris J.   154 591.25
Nicky B. TGA Office 116 326.2
Gillian D.   87 1466.1
Tim D. TGA Office 77 124.6
Sian H.   71 473.4

Arbedion costau

£1.62 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Chris H. wedi arbed

£41.56

Galeri Lluniau Chris H.

Chris H. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Chris H.

Nid yw Chris H. wedi llwytho diweddariad hyd yma.