Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Gabrielle O.

NHS Wales Informatics Service gweld proffil

Siwrneiau

 • 69 Cyfanswm
 • 24 Beicio
 • 18 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 7 Bws
 • 12 Trên
 • 6 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

69 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 813 Cyfanswm
 • 37 Beicio
 • 21 Cerdded
 • 2 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 55 Bws
 • 676 Trên
 • 22 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 4,546 Cyfanswm
 • 1,727 Beicio
 • 1,689 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 18 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Gabrielle O. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

1,569

Allyriadau Carbon

101KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Gabrielle O. wedi arbed ar CO2

201kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

81% o’r Cyfanswm Wedi’i Gwblhau
Your target: 0%

Teithio’n gynaliadwy am 1,000 milltiroedd yn ystod yr her

Targed ar ôl 19%

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Gabrielle O.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Chris J.   154 591.25
Nicky B. TGA Office 116 326.2
Gillian D.   87 1466.1
Tim D. TGA Office 77 124.6
Sian H.   71 473.4

Arbedion costau

£56.51 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Gabrielle O. wedi arbed

£219.67

Galeri Lluniau Gabrielle O.

Gabrielle O. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Gabrielle O.

Nid yw Gabrielle O. wedi llwytho diweddariad hyd yma.